مخابراتی احصایه

اوله  ربع نوښت نیټه د ۲۰۲۰ کال
د مبایل خدمتونو شرکتونه ۵
د ثابت ټلیفونونو شرکتونه ۱
مخابراتی بیس سټیشنونه ۷,۲۱۰
تر پوښښ لاندې نفوس (نږدې) ۹۰%
ثابت ټلیفونونه ۱۳۴,۶۳۶
د جی اس ام پیریدونکی ۳۴,۶۵۹,۰۸۳
د جی اس ام فعال پیریدونکی ۹۰ ورځی ۲۲,۴۷۵,۵۰۰
د پورجی بروډبانډ پیریدونکی ۸۲۴،۵۱۵
د ټری جی بروډبانډ پیریدونکی  ۶,۵۹۴,۲۰۳
د انټرنیټی خدمتونو وړندی کوونکی ۶۲
د مخابراتی او معلوماتی ټکنالوجۍ د حل لارو وړاندې کوونکی شرکتونه ۴۱
د ټلویزیون اپریټران ۱۱۳
د ټلویزیون دستګاوې  ۳۱۷
د اف ام راډیو اپریټران ۳۲۴
د اف ام راډیو دستګاوې ۸۴۳
پانګه اچونه (په افغانی) ۱۸۳ بیلون