مخابراتی احصایه

د وروستی نوښت نیټه د ۲۰۱۶ کال د دسمبر میاشت
 

د مبایل خدمتونو شرکتونه ۶
د ثابت ټلیفونونو شرکتونه ۱
مخابراتی بیس سټیشنونه ۷,۱۵۵
تر پوښښ لاندی نفوس (نږدی) ۸۹ سلنه
ثابت ټلیفونونه ۱۱۴,۱۹۲
د جی اس ام پیرودونکي ۳۲,۵۹۱,۶۷۲
د جی اس ام فعال پیرودونکي ۲۱,۶۰۲,۹۸۲
د سی ډی ام ای پیرودونکي ۲۶۳,۶۹۶
د ټری جي بروډبانډ پیرودونکي ۴,۶۶۹,۳۷۹
د انټرنیټی خدمتونو وړاندی کوونکي ۵۵ د دوه وایمکس اپریټرانو په شمول
د مخابراتی او معلوماتی ټکنالوجۍ د حل لارو وړاندې کوونکي شرکتونه ۳۶
د ټلویزیون اپریټران ۱۰۶
د ټلویزیون دستګاوې ۳۲۰
د اف ام راډیو اپریټران ۳۰۰
د اف ام راډیو دستګاوې ۷۸۵
په ډالرو پانګه اچونه ۲,۱۷۶,۴۸۸,۰۲۶.۹۳

 

نورې اړوندې موضوګانې: