مخابراتی احصایه

د وروستی نوښت نیټه د ۲۰۱۶ کال د سپټمبر میاشت
 

د مبایل خدمتونو شرکتونه 6
د ثابت ټلیفونونو شرکتونه 1
مخابراتی بیس سټیشنونه 6,861
تر پوښښ لاندی نفوس (نږدی) 89 سلنه
ثابت ټلیفونونه 113,253
د جی اس ام پیرودونکي 27,477,921
د جی اس ام فعال پیرودونکي 21,333,714
د سی ډی ام ای پیرودونکي 27,356
د ټری جي بروډبانډ پیرودونکي 2,932,119
د انټرنیټی خدمتونو وړاندی کوونکي 54
د مخابراتی او معلوماتی ټکنالوجۍ د حل لارو وړاندې کوونکي شرکتونه 48
د ټلویزیون اپریټران 105
د ټلویزیون دستګاوې 319
د اف ام راډیو اپریټران 295
د اف ام راډیو دستګاوې 774
په ډالرو پانګه اچونه 2,361,342,932.84

 

نورې اړوندې موضوګانې: