شرطپاڼه (ټنیډر)

 

  د لا زیاتو معلوماتو لپاره، لاندې اشخاصو سره په اړیکه کې شی:
نجیب الله شیرزی
  ټیلفون شماره: ۰۷۰۰۰۶۲۴۸۹
  برښنالیک: najeebullahsherzai@atra.gov.af
محمد قسیم نصرت
  ټیلفون شماره: ۰۷۴۴۴۰۸۰۰۰
  برښنالیک: qaseem_nasrat@atra.gov.af

 

 

  د مرکز ګرمی لپاره ۳۳۰۰۰ لیترو تیلو  د شرطنامی ډانلوډ...>>

تاریخ شروغ: 22-07-1397
تاریخ ختم: 13- 08-1397

 دښڅو وزارت د غو جنسونو ته ضرورت لری ICT LABs ُ داخلی نیټورک او سرور روم  د شرطنامی ډانلوډ...>>
تاریخ شروغ: 22-07-1397
تاریخ ختم: 13-08-1397

  :د افغانستان د عامه کتابخاني لپاره د ۲۴ قلمه اجناسو د تهیی او تدارک شرطپاڼه...نور>>

د خپریدو نیټه: ۱۵/۱/۱۳۹۷
وروستۍ نیټه: ۴/۲/۱۳۹۷

د کابل پوهنتون د مرکزی لیلیې لپاره د آی ټی وسایلو تهیه او تدارک د شرطنامې ډانلوډ...>>

د وسایلو د تخنیکی مشخصاتو ډانلوډ...>>
 د صدور نیټه: 03-10-1396
وروستۍ نیټه:23-10-1396