د وروستی نوښت نیټه د ۲۰۱۳ کال د مارچ میاشت

د وروستی نوښت نیټه د ۲۰۱۳ کال د مارچ میاشت
 

د مبایل خدمتونو شرکتونه 5
د مبایل خدمتونو سیمه ایز شرکتونه 1
د ثابت ټلیفونونو شرکتونه 1
مخابراتی بیس سټیشنونه 5,119
تر پوښښ لاندی نفوس څه د پاسه 88 سلنه
ثابت ټلیفونونه 91,575
د جی اس ام پیرودونکي 19,490,035
د سی ډی ام ای پیرودونکي 169,691
د ټلیفون د ګټی اخیستلو سلنه 72%
د انټرنیټی خدمتونو وړاندی کوونکي 51
د مخابراتی او معلوماتی ټکنالوجۍ د حل لارو وړاندې کوونکي شرکتونه 35
د ټلویزیون اپریټران 84
د ټلویزیون دستګاوې 296
د اف ام راډیو اپریټران 215
د اف ام راډیو دستګاوې 660
په ډالرو پانګه اچونه 2,016,890,044

 


تیره احصایه :

نورې اړوندې موضوګانې: