د پروژو د داوطلبۍ اعلانونه

۴-وری-۱۳۹۳
د هیواد د۳۴ ولایتونو په ۲۰۰  ولسوالیو کې ۲۷۳ مخابراتی ټاور او BTS د جوړولو او لګولو اعلان
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادره په پام کې لري چې د مخابراتي خدمتونو له پراختیایي بودجې (TDF) څخه د هیواد د ۳۴ ولایتونو په ۲۰۰ ولسوالیو کې  د مقیدې داوطلبي له لارې " ۲۷۳ ټاور او BTS" جوړ او تر مخابراتي پوښښ لاندې راولي. هغه مخابراتي شرکتونه چې د مخابراتي خدمتونوجواز ولري او د قرارداد هیله لري کولای شي چې شرطپاڼه RFP او نور اړونده معلومات د اټرا ادارې د ټولیز لاسرسي ریاست پنځلسم پوړ اتلس پوړیزه ودانۍ  د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت څخه د دې اعلان له خپریدو نه تر ۲۱ ورځو پورې تر لاسه کړي.

۳-غوایی-۱۳۹۲

د هیواد د۳۴ ولایتونو په ۱۵۷  ولسوالیو کې ۲۱۲ دانې مخابراتي ټاورونو او BTS جوړولو او لګولو اعلان

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره په پام کې لري چې د مخابراتي خدمتونو له پراختیایي بودجې (TDF) څخه د هیواد د ۳۴ ولایتونو په ۱۵۷ ولسوالیو کې  د مقیدې داوطلبي له لارې "۲۱۲ ټاورونه او BTS" جوړ او تر مخابراتي پوښښ لاندې راولي. هغه مخابراتي شرکتونه چې د مخابراتي خدمتونوجواز ولري او د قرارداد هیله لري کولای شي چې شرطپاڼه (RFP) او نور اړونده معلومات د اټرا ادارې د ټولیز لاسرسي ریاست پنځلسم پوړ اتلس پوړیزه ودانۍ  د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت څخه د دې اعلان له خپریدو نه تر ۳۰ ورځو پورې تر لاسه کړي.


۱۱/۴/۱۳۹۱

- د هیواد د۳۴ ولایتونو په ۱۰۰۰ کلیو او بانډو کې د۱۰۰۰ پایو (Local Public Telephone (LPT یعني (PCO) جوړولو او لګولو اعلان

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د مخابراتي خدمتونو تنظیم ادره په پام کې لري چې د مخابراتي خدمتونو له پراختیایي بودجې څخه په ګټې اخستنې د هیواد د ۳۴ ولایتونو په۱۰۰۰ کليو او بانډو کې د مقیدې داوطلبي له لارې۱۰۰۰ پایې"LPT" فعالي کړي.

هغه مخابراتي شرکتونه چې د مخابراتي خدمتونوجواز ولري او د قرارداد هیله لري کولای شي چې شرطپاڼه (RFP) او نور اړونده معلومات د اټرا ادارې د ټولیز لاسرسي ریاست پنځلسم پوړ اتلس پوړیزه ودانۍ  د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت نه د دې اعلان له خپریدو څخه تر ۲۱ ورځو پورې تر لاسه کړي.


 June 10  2012
د هیواد د۳۴ ولایتونو په ۱۷۴  ولسوالیو کې ۲۰۰ دانې مخابراتي ټاور او BTS جوړولو او لګولو اعلان

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادره په پام کې لري چې د مخابراتي خدمتونو له پراختیایي بودجې (TDF) څخه د هیواد د ۳۴ ولایتونو په ۱۷۴ ولسوالیو کې  د مقیدې داوطلبي له لارې "۲۰۰ټاور او BTS" جوړ او تر مخابراتي پوښښ لاندې راولي.

 هغه مخابراتي شرکتونه چې د مخابراتي خدمتونوجواز ولري او د قرارداد هیله لري کولای شي چې شرطپاڼه (RFP) او نور اړونده معلومات د اټرا ادارې د ټولیز لاسرسي ریاست پنځلسم پوړ اتلس پوړیزه ودانۍ  د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت څخه د دې اعلان له خپریدو څخه تر ۲۱ ورځو پورې تر لاسه کړي.
 

نورې اړونده موضوګانې: