د مخابراتی وسایلو د تورید او خرڅلاو د جوازونو پروسیجر

د  مخابراتی وسایلو د واریدولو او خرڅلاو د جوازد ترلاسه کولو پروسیجر
1.    د جواز غوښتونکی باید د هر څه نه مخکی د جواز د ترلاسه کولو لپاره د اترا اداری محترم مقام ته وړاندیر وړاندی کړی.
2.    وړاندیز کوونکی باید د شرکت د ریس او معاون د تذکری کاپیانی، د ایسا اداری او یا د تجارت وزارت د جواز کاپی او بانک ستیتمنت د اترا اداری د حقوقی او جواز د چارو ریاست ته وړاندی کړی.
3.    د جواز غوښتونکی باید د جواز د راجستریشن لپاره د ۵۰۰۰ افغانیو په ارزښت د اترا اداری  څخه  تعرفه ترلاسه اونوموړی پيسی تحویل کړی.
4.    د حقوقی او جواز دچارو د ریاست د معلوماتو سره سم د تجارتی پلان وړاندی کول.
5.    د نوموړی شرکت تجارتی پلان د اترا اداری د تعین شوی کمیتی لخوا ارزول کیږی .
6.    د تجارتی پلان له ارزونی څخه وروسته بیا شرکت ته د جواز د صادریدو او یاهم نه صادریدو لپاره موضوع د اترا اداری بورد ته وړاندی کیږی.
7.    د اترا اداری د بورد له منظوریدو وروسته نوموړی شرکت مکلف دی چی د جوازکلنۍ  قیمت (۵۰۰۰۰) افغانۍ او کلنی اداری فیس (۵۰۰۰۰) افغانۍ تحویل او جواز د اترا اداری څخه ترلاسه کړی.