د انټرنیټی خدمتونو د وړاندې کولو جواز لرونکي

شماره د شرکت نوم د جواز ډول
۱ انستا تیلکام ملی
۲ ندا تیلکام ملی
۳ سرفراز بهادر محلی
۴ نارت ټلی کام ملی
۵ سریتکس ملی
۶ ای او گلوبل ملی-وایمکس
۷ رڼا تکنالوجی ملی
۸ ملتی نیت ملی
۹ لیوال ملی
۱۰ افغان بیسیم ملی
۱۱ آریانا نیتورک سرویس ملی-وایمکس
۱۲ پکتیک ملی
۱۳ افغانستان فیض ستلایت کمونیکشن ملی
۱۴ ستریم لنک ملی
۱۵ افغان ای سی تی ملی
۱۶ ام تی ان ملی
۱۷ نیټ زون ملی
۱۸ اسیکس ملی
۱۹ اتصالات ملی
۲۰ ملت نیتورکس ملی
۲۱ ستان تیلکام ملی
۲۲ اریا ست لمتد ملی
۲۳ ای سی جی ملی
۲۴ سنایپرهیل ملی
۲۵ وصل تلیکام ملی
۲۶ افغان سایبر ملی
۲۷ گلوبل انټورج ملی
۲۸ یونین تیلکام ملی
۲۹ افغان یار تکنالوجی ملی
۳۰ عارف عظیم لمیتد ملی
۳۱ گیگانور ملی
۳۲ کاینات ټکنالوجی ملی
۳۳ آي ډي آي ایل ملی
۳۴ آرین ټکنالوجیز ملی
۳۵ وایټل ټیلی کمونیکشن ملی
۳۶ آرین افغان نیټورک ملی
۳۷ آف نیټ محلی
۳۸ تیتاکس ملی
۳۹ کندهار جیلانی محلی
۴۰ یونیک اتلانتیک تلی کمونیکشن لمتد ملی
۴۱ سن تکنالوجی ملی
۴۲ صفاتیلیکم ملی
۴۳ فاسټ نیټ محلی
۴۴ سایبر نیټ محلی
۴۵ ایزی کونکت ملی
۴۶ وایس ګروپ ملی
۴۷ ګلوبل ټکنالوجی ملی
۴۸ فوشنج تلیکم محلی
۴۹ عنکبوت ملی
۵۰ ترای سټار محلی
۵۱ سکای نټ محلی
۵۲ سکای ټلیکام ملی
۵۳ فایبر نیټ ټلیکام محلی
۵۴ افغانستان هولډینګ ګروپ ملی
۵۵ پرولینک ټیلی کمونیکیشنز ملی


نورې اړونده موضوګانې: