د GSM اپراتورنه

شمیره د جواز لرونکي د جواز د صادریدو نیټه
۱ افغان بیسیم مخاراتي شرکت د ۲۰۰۳ کال د جولای د میاشتې ۱۰ نیټه
۲ روشن مخابراتي شرکت د ۲۰۰۳ کال د جنوري د میاشتې ۹ نیټه
۳ ام ټي ان مخابراتي شرکت د ۲۰۰۵ کال د اکټوبر د میاشتې ۱۵ نیټه
۴ اتصالات مخابراتي شرکت د ۲۰۰۶ کال د مۍ د میاشتې ۲۳ نیټه
۵ افغان ټلی کام مخابراتي شرکت  

نورې اړونده موضوع ګانې: