د اټرا ادارې بورد

د بورد رئیس       :             
د بورد مرستیال    :       انجنیر نقیب الله سیلاب        
د بورد غړي        :       سید بلال هشمی
د بورد غړي                محمد رضا جعفري                      
د بورد غړي              زرغونه جلالزۍ