د څلورم نسل خدمتونو لپاره د فریکونسي باندونو د تخصیص د میکانیزم ټاکلو لپاره د عامه نظرغوښتنې پروسه پیل شوه

۹ تلې ۱۳۹۷ د افغانستان دمخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې له فریکونسۍ څخه د لا مؤثرې  ګټې اخیستنې او په ځانګړې توګه د موبایل مخابراتي شبکو د څلورم نسل خدمتونو (4G) لپاره د فریکونسي باند یا باندونو د اختصاص او د خدمتونو وړاندې کوونکو شبکو ته د توزیع میکانیزم ټاکلو په هکله د عامه نظر غوښتنې پروسه رسماً پیل شوه.

لومړنۍ غونډه چې په همدې موخه جوړه شوې وه  ټولو مخابراتي شبکو ته چې د موبایل خدمتونه وړاندی کوی بلنه ورکړې شوې وه  ترڅو د اړوندو موضوع ګانو په هکله د نظرونو د شریکولو او د بحث لپاره ګډون وکړي.

دیادونې وړ ده چې نوموړې پروسه به د اترا ادارې د بهرنیو مسلکي او تخنیکې متخصیصنو لخوا پرمخ وړل کیږي او هڅه کیږې چې د مارکیټ د اړتیاوو سره سم په دې اړه ګټورې او مؤثرې پرمختیاوې ولری ترڅو د (4G) خدمتونو د انکشاف لپاره مناسب شرایط برابرشي.