د اترا ادارې د ستراتیژیک پلان پر مسوده د بحث په هکله غونډه وشوه

د افغانستان دمخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې (اترا) ددغه ادارې د ستراتیژیک پلان د مسودې په هکله د بحث په موخه غونډه وکړه، په دغه غونډه کې د اترا ادارې مشرتابه، داخلي او خارجي متخصیصینو او ددغه ادارې کارکونکو ګډون کړی وو.

په دغه غونډه کې د اترا ادارې لپاره د سترتیژیک پلان، له مارکیټ د څارنې، د مخابراتي او انټرنټي خدمتونو دکیفیت د ښه والي، په مخابراتي سکتور کې د پراختیایي پروژو، مخابراتي پوښښ، د مخابراتي او معلوماتي تکنالوژۍ د ودې او پراختیا، او ستراتیژیک پلان د مسودې په هکله پریزینتیشن چې د متخصصینو لخوا چمتو شوې وو، هر اړخیزې خبرې وشوې.