پوشش خدمات انترنیتی 3G در ولایت بامیان توسعه می یابد

۲۳ حمل ۱۳۹۴
مسئولین اداره اترا وشرکتهای مخابراتی درمورد توسعه پوشش خدمات انترنیتی 3G در ولایت بامیان جلسه نمودند. دراین جلسه به شرکتهای مخابراتی هدایت داده شد که تا ۱۵ جوزا سال روان شهر بامیان ونقاط مهم آن به شمول بند امیر سهولت های خدمات انترنیتی 3G با کیفیت بالا فراهم نماید تا مهمانان داخلی وخاجی و شهروندان این شهر به خدمات انترنیتی دسترسی بهترداشته باشد.