اعلانات عامه

درخواست ابراز علاقمندی جهت اخذ جواز شبکه شهری فایبر نوری

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) با استفاده از صلاحیت خویش در مطابقت با ماده شش (فقره چهارم) قانون تنظیم خدمات مخابراتی، از تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت به عمل می آورد تا درخواست ابراز علاقمندی (expression of interest) خویش جهت اخذ جواز شبکه شهری فایبر نوری را به این اداره ارسال نمایند. این دعوت برای اخذ جواز در یک یا بیشتر از یک ساحات شهری در 34 ولایت کشور آزاد می باشد تا اتصال فاصله متوسط (middle mile) و فاصله نهایی (last mile) در یک ساحه شهری مجاز (Licensed Metropolitan Area) ایجاد گردد.

این امر یک فرصت بی نظیر و استثنایی برای سرمایه گذاری در سکتور رو به رشد مخابرات کشور محسوب می گردد و دارنده این جواز قادر خواهد بود تا زیربنای فایبر نوری را در یک شهر مشخص تمدید و تطبیق نموده و همچنان یک شبکه مخابراتی را برای فعالیت ها و فراهم نمودن خدمات  ذیل نصب و راه اندازی نماید:

۱. مالکیت، اجرا و اتصال ذات البینی یک شبکه انتقال، دسترسی و توزیع فایبر نوری شهری؛

۲. اجازه نصب و استفاده از تجهیزات و دیگر سهولت ها برای وصل شبکه خویش به دیگر شبکه های مجاز در افغانستان و یا به مشتریان را داشته باشد؛

۳. خدمات شبکه مخابراتی (تنظیم شده) ذیل را بطور عمده و پرچون ارائه نماید:

a.  ارائه خدمات اجاره ظرفیت ترانسمیشن، توزیع و دسترسی؛

b.   فروش حقوق استفاده ناپذیر (Indefeasible Rights of Use-IRU) در شبکه شهری فایبر نوری؛

c.    خدمات ترانزیت، از جمله ترانزیت IP، مشمول مقررات ترانزیت افغانستان در داخل  منطقه مجاز؛

d.  ارتباطات نقطه به نقطه (P2P) یا یک نقطه به چندین نقطه (P2MP) برای انتقال داتا (از جمله صدا و فلم) با استفاده از هرگونه توپولوژی شبکه یا تکنالوژی انتقال، توزیع و دسترسی فایبر نوری؛

e.  خدمات انتقال و توزیع شامل خدمات شبکه خصوصی مجازی (Metropolitan VPN) و خدمات چند پروتوکله سویچینگ برچسب ها (Multiprotocol Label Switching)؛

      f. توسعه فایبر به خانه (FTTH)، فایبر به دفتر (FTTO)، فایبر به محدوده (FTTC) و فایبر به محل (FTTP) ، به شمول تأمین تمام زیربناهای خدمات فوق الذکر؛ و

g. خدمات محل مشترک، اتصال ذات البینی، دسترسی و اشتراک زیربنا در شبکه.

قیمت جواز و فیس های مربوط:

۱. کتگوری الف (پایتخت - شهر کابل):

●        فیس درخواست (یکبار فی شهر، قابل تادیه در زمان ارائه و تسلیمی درخواست)، مبلغ 1,000  دالر امریکائی؛

●        فیس جواز/ ورودی (یکبار فی شهر، قابل تادیه در زمان ارائه و تسلیمی درخواست)، مبلغ 10,000 دالر امریکائی؛

●        فیس اداری (سالانه فی شهر، قابل تادیه به محض منظوری جواز)، مبلغ 20,000 دالر امریکائی؛

●        فیس حفظ و مراقبت سیستم (سالانه فی شهر، قابل تادیه به محض منظوری جواز)، مبلغ 200 دالر امریکائی.

۲. کتگوری ب (شهرهای بزرگ - هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، کندز، غزنی، و خوست):

●        فیس درخواست (یکبار فی شهر، قابل تادیه در زمان ارائه و تسلیمی درخواست)، مبلغ 750 دالر امریکائی؛

●        فیس جواز/ ورودی (یکبار فی شهر، قابل تادیه در زمان ارائه و تسلیمی درخواست)، مبلغ 7,500 دالر امریکائی؛

●        فیس اداری (سالانه فی شهر، قابل تادیه به محض منظوری جواز)، مبلغ 15,000 دالر امریکائی؛

●        فیس حفظ و مراقبت سیستم (سالانه فی شهر، قابل تادیه به محض منظوری جواز)، مبلغ 150 دالر امریکائی.

۳. کتگوری ج (سایر شهرها):

●        فیس درخواست (یکبار فی شهر، قابل تادیه در زمان ارائه و تسلیمی درخواست)، مبلغ 375 دالر امریکائی؛

●        فیس جواز/ ورودی (یکبار فی شهر، قابل تادیه در زمان ارائه و تسلیمی درخواست)، مبلغ 3,750 دالر امریکائی؛

●        فیس اداری (سالانه فی شهر، قابل تادیه به محض منظوری جواز)، مبلغ 7,500 دالر امریکائی؛

●        فیس حفظ و مراقبت سیستم (سالانه فی شهر، قابل تادیه به محض منظوری جواز)، مبلغ 75 دالر امریکائی.

موارد لازم:

●        فورم ابراز علاقمندی تکمیل شده (بشمول پلان کاری ابتدائی، ظرفیت و توانائی مالی قابل دسترس مطابق ضمیمه 1).

●        جواز قابل اعتبار سرمایه گذاری/ ثبت و راجستریشن تشبث.

چگونگی ارائه درخواستی و اخذ معلومات:

درخواست دهنده گان می توانند فورم ابراز علاقمندی خویش را از طریق این لینک ( برای دریافت فایل ضمیمه کلیک نمایید ) تسلیم نمایند. فورم متذکره میبایست بطور دقیق تکمیل شده و تمام اسناد ذکر شده در بخش «موارد لازم» نیز با آن ضمیمه شده باشند. اداره اترا بعد از بررسی و تایید ابتدایی، برای اقدامات بعدی به درخواست دهنده گان اطلاع رسانی خواهد نمود.

علاقمندان می توانند پاسخ پرسش ها و هر نوع معلومات و توضیحات تخنیکی مورد ضرورت خویش را از آدرس ریاست جوازها، اداره اترا، واقع در منزل نهم، تعمیر وزارت مخابرات، محمد جان خان وات، کابل دریافت نمایند و یا از طریق این ایمیل آدرس authorization@atra.gov.af نیز با بخش مربوطه به تماس شوند

===========================================================================================

مشترک محترم !

ممکن است اشخاص فریبکار به شماره شما تماس گرفته، تقاضای ارسال کردیت نمایند. لطفا فریب همچو تماسها را نخورده، برایشان کردیت ارسال نکنید.

درصورت مواجه شدن با همچون قضایا، موضوع را از طریق شماره 999 و 998 و شماره 0202105362 با بخش سمع شکایات اداره اترا شریک نمایید.

 • جدید:  اطلاعیه اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان ( اترا )

   به اطلاع عموم تورید کنندگان، فروشندگان و استفاده کنندگان وسایل غیر مجاز مخابراتی  Mobile GSM Repeater   ،Signal Booster ، کوردلس تیلفون های باند ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۲۱۰۰و ۲۶۰۰ و جمرها  رسانیده میشود اینکه استفاده وسایل مخابراتی متذکره باعث ایجاد اذیت سگنال در آنتن های شبکه های مخابراتی کشور گردیده است ، بنآ احترامآ تقاضا میگردد تا اعتباراز نشر اطلاعیه هذآ در مورد جمع آوری وسایل تذکر یافته از دکاکین و فروشگاه های خویش اقدام لازم نمایند ، در غیر آن حین تفتیش با متخلفین برخورد قانونی صورت میگرد و آنگاه
  حق شکایت را نخواهند داشت.

  شایان ذکر است که در صورت ملاحظه هر نوع بی کیفیتی در خدمات مخابراتی قبل از اقدام به استفاده از وسایل غیر معیاری با شرکت های مخابراتی و شماره های تماس رایگان اداره اترا ۹۹۸ و ۹۹۹ تماس حاصل نمائید تا بدون تاخیر در رفع مشکل اقدام شود.

  با احترام

  اداره تنظیم خدمات مخابراتی ( اترا )

 • نظر خواهی عامه Draft Policy / Consultation Paper on Spectrum Assignment for Mobile Broadband Services

 •  (۱)هرگاه موظف شرکت مخابراتی یا شخص دیگر، سیم کارت را خلاف قانون توزیع نماید، به حبس متوسط تا دو سال ، محکوم می گردد. 

  (۲) شخصی که سیم کارت ثبت نشده و یا ثبت شده به نام دیگری را ، جهت فروش عرضه نماید، به مجازات مندرج فقره (۱) این ماده محکوم می گردد .
  (کود جزا)

   

 •  اطلاعیه اداره تنظیم خدمات مخابراتی!

  بدینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز، شرکت های مخابراتی و فروشندگاه سیم کارتهای شرکتهای مخابراتي رسانیده می شود که طبق شرایط مندرج در طرزالعمل ثبت و راجستریشن سیم ها، فروش ثبت و راجستریشن سیم کارتها صرف ازطریق نماینده گی های رسمی شرکتهای مخابراتی وفروشنده گان داری جوازنامه فروش سیم کارتها از اداره تنظیم خدمات مخابراتی مجاز می باشد. درصورتیکه هر شخص بدون اخذ جواز نامه از اداره اترا، سیمکارتها را به فروش برسانند در آنصورت بالای فروشنده وشرکت مخابراتی مربوطه برعلاوه وضع جریمه های نقدی پیش بینی شده در قانون تنظیم خدمات مخابراتی جهت رسیده گی جهات جرمی قضیه به مراجع عدلی وقضایی کشور معرفی میگردد آنگاه حق شکایت را ندارد.
  با احترام
  اداره تنظیم خدمات مخابراتی

   

 •  اداره تنظیم خدمات مخابراتی جوازهای عرضه خدمات USSD, IVR, SMS شرکت افغانستان هولدنگ گروپ را لغو می نماید. بنآ اشخاص حقیقی و حکمی با شرکت های مذکور باقی داری داشته باشد میتواند طی دو هفته اعتبار از نشر اعلان با اسناد خویش به اداره تنظیم خدمات مخابراتی مقیم تعمیر هژده منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مراجعه نماید.

نظر   خواهی در مورد کیفیت خدمات 3G قرار ذیل است... بیشتر>>

 

           از تمام رادیو تلویزیونها تقاضا بعمل می آید تا نظریات و پیشنهادات خویش را در مورد مسوده مقرره تلویزیون دیجیتل الی ۲۷ ثور ۱۳۹۵ به اداره اترا بسپارند.


سایر موضوعات مربوطه: