مشوره های جاری

نظرخواهی در مورد مسوده طرزالعمل رسیده گی به شکایات مشترکین خدمات مخابراتی وانترنتی الی جدی 1399

نظرخواهی در مورد مسوده طرزالعمل نصب تاورها وآنتن های مخابراتی : الی 12 فوس 1399 تمدید گردید

نظرخواهی در مورد مسوده طرزالعمل حصول جزئیات تماس (Call Detail Record) از عرضه کننده گان خدمات مخابراتی  الی 14 قوس 1399 تمدید گردیده است

مسوده طرزالعمل مقرراتی تنظیم تورید، فروش وطرز استفاده از کریدت کارت های مخابراتی 15 عقرب 1399

طرزالعمل تورید، توزیع، ﺛﺒﺖ و راﺟﺴﺘﺮﯾﺸﻦ و استفاده از سیمکارت ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ

 د مخابراتي سیمکارتونو د تورید، وېش، ثبت، راجستریشن او استفادې د طرزالعمل د مسودې په هکله عامه نظرغوښتنه  نیټه د ۱۳۹۹ کال د زمری د میاشتی تر ۳۰ می (د ۲۰۲۰ کال د اګست د میاشتی تر ۲۰ می) نیټی پوری تمدید شوه

 

مسوده طرزالعمل جلوگیری از استفاده موبایل های مفقودی  تاریخ شروع از 8-4-1399 الی 22-4-1399

 مسوده طرزالعمل معیارات نصب فزیکی شبکه های فایبر تاریخ شروع از 22 ثور1399 الی 4 جوزا 1399

---------------------------------------------------------------------------------------------

5- طرز رسیدگی به تقاضای اطلاعات:

شهروندان محترم و رسانه‌های کشور می‌توانند از سه طریق خواستار معلومات مورد نظر خویش از اداره اترا شوند.

الف) مراجعه به دفتر مطبوعات و اطلاع رسانی اداره اترا و پرکردن فورم تقاضای اطلاعات: با پرکردن فورم تقاضای اطلاعات معلومات خواسته شده توسط کارمندان مطبوعات و اطلاع رساینی تهیه و جمع‌آوری شده و به اسرع وقت به دسترس متقاضی قرار می‌گیرد.

ب) به شکل الکترونیکی از طریق ایمیل: متقاضیان اطلاعات می توانند با مراجعه به ویب سایت اداره، فورم تقاضای اطلاعات را بدست آورده و بعد از درج تقاضای اطلاعات به ایمیل آدرس بخش مطبوعات ارسال نمایند، و یاهم بدون پرنمودن فورم می توانند معلومات مورد نیاز خویش را از طریق ایمیل بخواهند. کارمندان بخش مطبوعات معلومات خواسته شده را تهیه و به اسرع وقت به متقاضی ارسال می‌دارند.

ج) مصاحبه‌: رسانه‌ها و خبرنگاران محترم می‌توانند به شعبه مطبوعات اداره اترا مراجعه نموده و در مورد معلومات مورد نظر خویش با مقامات این اداره مصاحبه انجام دهند. دفتر مطبوعات اداره اترا زمینه مصاحبه را با مقامات و مسوولین اداره فراهم می‌نماید.

8- معلومات در مورد مسوول اطلاع رسانی اداره اترا:

نام: علی حسین نظری

وظیفه: تیم لیدر مطبوعات

تماس: 0744228824

ایمیل: Media@atra.gov.af

آدرس: منزل سیزدهم تعمیر18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 

تنظیم امور شکایات

سمع شکایات اداره اترا:

بخش ســــــــــــمع شــــکایات  اداره تنظیم خدمات مخابراتی به منظور تطبیق احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی، شرایط جواز های صادر شده، طرزالعمل ها و مقرره ها در راستای  حمایت از مشترکین مخابراتی در چوکات ریاست امور حقوقی و جواز اداره تنظیم خدمات مخابراتی ( اتـــــرا ) فعالیت می نماید.

 طریقه های ثبت شکایات:

استفاده کننده گان خدمات مخابراتی و انترنتی می توانند در اوقات رسمی از طریق تماس به شماره های 999 و 998 ، عریضه، مکتوب، پورتل آنلاین و یا ارسال ایمیل به اداره اترا، شکایات خویش را ثبت نمایند

 پروسه ثبت شکایات:

استفاده کنندگان خدمات مخابراتی و انترنتی برای ثبت و رسیدگی به شکایات خویش، باید معلومات کافی و دقیق در مورد شکایت شان به سمع شکایات اداره اترا ارایه نمایند تا بر اساس  معلومات دقیق شاکی، شکایت ابتدا توسط آمریت سمع شکایات مورد ارزیابی قرار گرفته و برای رسیدگی به آنها از جانب شرکت های ارایه کننده خدمات اقدام گردد.

 پورتل آنلاین و پروسه رسیدگی به شکایات:

اداره اترا به منظور ایجاد سهولت در ثبت شکایات و رسیدگی به موقع و عاجل، پورتل آنلاین ثبت و رسیدگی به شکایات را ایجاد کرده است.

هرشکایت که در این پورتل در قالب یک فورمه ثبت می شود، یک شماره منحصر به فرد دارد. شکایات بطور آنلاین ثبت و بطور همزمان در دسترس شرکت مخابراتی مربوطه قرار داده می شود.

شرکت های مخابراتی در قبال هرکدام از شکایات ثبت شده، اقدامات لازم را انجام داده که بطور همزمان از طریق پورتل، به سمع شکایات اداره اترا اطلاع داده می شود.

اقدامات شرکت های مخابراتی توسط موظفین سمع شکایات مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن از طریق تماس شماره 999  به شاکی اطلاع داده می شود.

 ثبت شکایت از طریق پورتل آنلاین:

مشترکین خدمات مخابراتی علاوه بر تماس به شماره های ثبت شکایات، خودشان می توانند بطور مستقیم از طریق ویب سایت اداره اترا (https://www.complaints-atra.gov.af) شکایات خویش را ثبت نموده و از طریق شماره انحصاری فورمه ثبت شکایات، شکایت خویش را تعقیب و از اجراآت صورت گرفته در مورد شکایت خویش اطمینان حاصل نمایند.

چه کسانی می توانند به سمع شکایات اداره اترا شکایت نمایند؟

در صورتی که مشترکین خدمات مخابراتی و انترنتی با مشکل خدماتی مواجه شوند، ابتدا باید مشکل خویش را از طریق خدمات مشتریان شرکت مخابراتی مربوطه رفع نمایند. شرکت های مخابراتی براساس شرایط جواز، مکلف به ایجاد مراکز خدمات مشتریان و رسیدگی به مشکل مشترکین خویش می باشند. در صورتی که شرکت مخابراتی به مشکل مشترک رسیدگی ننماید و یا مشترک نتواند به خدمات مشتریان شرکتهای مخابراتی دسترسی پیدا نماید، می تواند شکایت خویش را از طریقه های فوق الذکر به سمع شکایات اداره اترا ثبت نماید.

 

سایر موضوعات مربوطه: