عرضه کننده خدمات انترنیتی

لست عرضه کننده خدمات انترنیتی

شماره اسم شرکت نوع جواز ایمیل ادرس
۱ انستا تیلکام ملی admin_kbl@instatelecom.com
۲ ندا تیلکام ملی info@neda.af, samim@neda.af
۳ سرفراز بهادر محلی mustafa.smdi@gmail.com, mustafa.samadi@gmail.com
۴ نارت تلی کام ملی K.farahmand@northtelecom-af.com
۵ سریتکس ملی mina@ceretechs.com
۶ ای او گلوبل ملی-وایمکس karim_kamil_007@hotmail.com, akarim@io-global.com
۷ رڼا تکنالوجی ملی fghafoor@ranatech.com
۸ ملتی نیت ملی nasrullah@multinet.af, hashmattullah@multinet.af
۹ لیوال ملی liwal@liwal.com, info@liwal.com
۱۰ افغان بیسیم ملی v.rattanpal@tsiglobe.com
۱۱ اطلس تیلکام ملی riyadh.adely@sky-stream.com, farshid.ghyasi@gmail.com
۱۲ آریانا نیتورک سرویس ملی-وایمکس aziz.popal@afghanemail.net
۱۳ پکتیک ملی support@kbl.pactec.net
۱۴ افغانستان فیض ستلایت کمونیکشن ملی sales@afsat.net
۱۵ ستریم لنک ملی shah_shiraz@hotmail.com
۱۶ افغان ای سی تی ملی info@afghanictsolution.com
۱۷ ام تی ان ملی mnaseri@mtn.com.af
۱۸ نیټ زون ملی haidary@netzone.af, saifi@netzone.af
۱۹ اسیکس ملی m.zahir@asix-af.com, support@asix-af.com
۲۰ ویزوکام ملی a.javed@nashita-ict.com, y.samsor@nashita-ict.com
۲۱ اتصالات ملی skhalid@etisalat.af
۲۲ ملت نیتورکس ملی nadeem@melatnetworks.com, tnoori@gsi.com.af
۲۳ ستان تیلکام ملی fayyaz@stantelecom.af
۲۴ اریا ست لمتد ملی baktash.azizi@aria-sat.com
۲۵ ای سی جی ملی ghani@acgtelasia.com
۲۶ سنایپرهیل ملی www.snipperhill.com, info@snipperhill.net
۲۷ وصل تلیکام ملی kholmi@waseltelecom.com, info@wasel.af
۲۸ افغان سایبر ملی president@afghancyber.com
۲۹ گلوبل انټورج ملی info@gec-af.com, sales@gec-af.com
۳۰ یونین تیلکام ملی latif@connecttelecom.com
۳۱ افغان یار تکنالوجی ملی habib_peerzada@yahoo.com
۳۲ عارف عظیم لمیتد ملی Arshad.azimi@arifazim.com
۳۳ گیگانور ملی sales@giganor.com
۳۴ کاینات ټکنالوجی ملی support@kayanat.af, info@kayanat.af
۳۵ آي ډي آي ایل ملی idilpr@idilpr.com.tr
۳۶ آرین ټکنالوجیز ملی sohrab@itltd.com, info@aryantech.com
۳۷ وایټل ټیلی کمونیکشن ملی abdullah_yasini@hotmail.com
۳۸ آرین افغان نیټورک ملی farhad@smfgroup.net, farhad_barsaat@hotmail.com
۳۹ آف نیټ محلی info@afnet.com
۴۰ تیتاکس ملی info@tiitacs.com, tiitacs@yahoo.com
۴۱ کندهار جیلانی ملی ceo@jelani-group.com, www.jelani-group.com
۴۲ گیگانت محلی www.gignt.com
۴۳ یو نیک اتلانتیک تلی کمونیکشن لمتد ملی irajabi@uais.af
۴۴ سن تکنالوجی ملی www.stis.af       sadat@stis.af
۴۵ صفا تیلکم ملی info@safa-telecom.com
۴۶ فاست نیت محلی star0777695455@yahoo.com
۴۷ سایبرنیت محلی mnabi007@gmail.com
۴۸ ایزی کونکت ملی Wajeha.haidery@easyconnect.af, info@easyconnect.com
۴۹ وایس ګروپ ملی info@vicegroup.af
۵۰ گلوبل تکنالوجی ملی admin.gtech@gmail.com
۵۱ فوشنج تلیکم محلی  
۵۲ عنکبوت ملی hamayoun@ankabut.af
۵۳ ترای ستار محلی  
۵۴ سکای نت محلی  


سایر موضوعات مربوطه: