رادیوها

شماره ولایت
۱. کابل
۲. کندهار
۳. بلخ
۴. هرات
۵. ننگرهار
۶. بغلان
۷. پروان
۸. جوزجان
۹. تخار
۱۰. خوست
۱۱. غزنی
۱۲. کندز
۱۳. هلمند
۱۴. بدخشان
۱۵. زابل
۱۶. سمنگان
۱۷. سرپل
۱۸. فراه
۱۹. فاریاب
۲۰. کاپیسا
۲۱. لوگر
۲۲. پکتیا
۲۳. پنجشیر
۲۴. نیمروز
۲۵. نورستان
۲۶. وردگ
۲۷. غور
۲۸. ارزگان
۲۹. بادغیس
۳۰. بامیان
۳۱. پکتیکا
۳۲. دایکندی
۳۳. کنر
۳۴. لغمان


سایر موضوعات مربوطه: