باند فریکونسی جی اس ام

باند فریکونسی GMS در افغانستان

نوعیت جی اس ام محدوده فریکونسی
Up Link Don Link
P GSM (900) 890 MHz 915 MHz 935 MHz 960 MHz
E GSM (900) 880 MHz 915 MHz 925 MHz 960 MHz
DCS (1800) 1710 MHz 1785 MHz 1805 MHz 1880 MHz


سایر موضوعات مربوطه: