دارنده گان جواز عرضه خدمات انترنیتی

شماره اسم شرکت نوع جواز
۱ انستا تیلکام ملی
۲ ندا تیلکام ملی
۳ سرفراز بهادر محلی
۴ نارت تلی کام ملی
۵ سریتکس ملی
۶ ای او گلوبل ملی-وایمکس
۷ رڼا تکنالوجی ملی
۸ ملتی نیت ملی
۹ لیوال ملی
۱۰ افغان بیسیم ملی
۱۱ آریانا نیتورک سرویس ملی-وایمکس
۱۲ پکتیک ملی
۱۳ افغانستان فیض ستلایت کمونیکشن ملی
۱۴ ستریم لنک ملی
۱۵ افغان ای سی تی ملی
۱۶ ام تی ان ملی
۱۷ نیټ زون ملی
۱۸ اسیکس ملی
۱۹ اتصالات ملی
۲۰ ملت نیتورکس ملی
۲۱ ستان تیلکام ملی
۲۲ اریا ست لمتد ملی
۲۳ ای سی جی ملی
۲۴ سنایپرهیل ملی
۲۵ وصل تلیکام ملی
۲۶ افغان سایبر ملی
۲۷ گلوبل انټورج ملی
۲۸ یونین تیلکام ملی
۲۹ افغان یار تکنالوجی ملی
۳۰ عارف عظیم لمیتد ملی
۳۱ گیگانور ملی
۳۲ کاینات ټکنالوجی ملی
۳۳ آي ډي آي ایل ملی
۳۴ آرین ټکنالوجیز ملی
۳۵ وایټل ټیلی کمونیکشن ملی
۳۶ آرین افغان نیټورک ملی
۳۷ آف نیټ محلی
۳۸ تیتاکس ملی
۳۹ کندهار جیلانی ملی
۴۰ یو نیک اتلانتیک تلی کمونیکشن لمتد ملی
۴۱ سن تکنالوجی ملی
۴۲ صفا تیلکم ملی
۴۳ فاست نیت محلی
۴۴ سایبرنیت محلی
۴۵ ایزی کونکت ملی
۴۶ وایس ګروپ ملی
۴۷ گلوبل تکنالوجی ملی
۴۸ فوشنج تلیکم محلی
۴۹ عنکبوت ملی
۵۰ ترای ستار محلی
۵۱ سکای نت محلی
۵۲ سکای ټلیکام ملی
۵۳ فایبر نیټ ټلیکام محلی
۵۴ افغانستان هولډنګ ګروپ ملی
۵۵ پرولینک ټیلی کمونیکیشنز ملی


سایر موضوعات مربوطه: