دارنده گان جواز عرضه خدمات انترنیتی

لست عرضه کننده خدمات انترنیتی

شماره اسم شرکت نوع جواز ایمیل ادرس
۱ انستا تیلکام ملی g.rastman@instatelecom.com
۲ ندا تیلکام ملی info@neda.af,samim@neda.af
۳ سرفراز بهادر محلی mustafa.smdi@gmail.com,mustafa.samadi@gmail.com
۴ نارت تلی کام ملی K.farahmand@northtelecom-af.com
۵ سریتکس ملی info@ceretechs.com , mina@ceretechs.com
۶ ای او گلوبل ملی-وایمکس karim_kamil_007@hotmail.com, akarim@io-global.com
۷ رڼا تکنالوجی ملی mmustafa@ranatech.comfghafoor@ranatec.com
۸ ملتی نیت ملی nasrullah@multinet.af, hashmattullah@multinet.af
۹ لیوال ملی liwal@liwal.com, info@liwal.com
۱۰ افغان بیسیم ملی v.rattanpal@tsiglobe.com
۱۱ آریانا نیتورک سرویس ملی-وایمکس

info@ans.af , hr@ans.af , admin@ans.af

f.mohammad@ans.af
۱۲ پکتیک ملی support@kbl.pactec.net
۱۳ افغانستان فیض ستلایت کمونیکشن ملی info@afsat.af
۱۴ ستریم لنک ملی shah_shiraz@hotmail.com
۱۵ افغان ای سی تی ملی info@afghanictsolution.com
۱۶ ام تی ان ملی mnaseri@mtn.com.af
۱۷ نیټ زون ملی haidary@netzone.af, saifi@netzone.af
۱۸ اسیکس ملی

info@asix-afg.com , sumeer.datta@asix-afg.com ,

zahirullah.safi@asix-afg.com
۱۹ اتصالات ملی l-raffairs@etisalat.af
۲۰ ملت نیتورکس ملی nadeem@melatnetworks.com, tnoori@gsi.com.af
۲۱ ستان تیلکام ملی fayyaz@stantelecom.af
۲۲ اریا ست لمتد ملی baktash.azizi@aria-sat.com
۲۳ ای سی جی ملی ghani@acgtelasia.com
۲۴ سنایپرهیل ملی www.snipperhill.com, info@snipperhill.net
۲۵ وصل تلیکام ملی kholmi@waseltelecom.com, info@wasel.af
۲۶ افغان سایبر ملی president@afghancyber.com
۲۷ گلوبل انټورج ملی sales@gec.com
۲۸ رها نیت ملی arman@rahanet.af, info@rahanet.af
۲۹ افغان یار تکنالوجی ملی habib_peerzada@yahoo.com
۳۰ عارف عظیم لمیتد ملی Arshad.azimi@arifazim.com
۳۱ گیگانور ملی admin@giganor.com
۳۲ کاینات ټکنالوجی ملی support@kayanat.af, info@kayanat.af
۳۳ آي ډي آي ایل ملی idilpr@idilpr.com.tr
۳۴ آرین ټکنالوجیز ملی sohrab@itltd.com, info@aryantech.com
۳۵ وایټل ټیلی کمونیکشن ملی abdullah_yasini@hotmail.com
۳۶ آرین افغان نیټورک ملی farhad@smfgroup.net, farhad_barsaat@hotmail.com
۳۷ آف نیټ محلی info@afnet.com
۳۸ تیتاکس ملی info@tiitacs.com
۳۹ کندهار جیلانی تکنالوجیز ملی ceo@jelani-group.com, www.jelani-group.com
۴۰ یو نیک اتلانتیک تلی کمونیکشن لمتد ملی info@uatelecom.af
۴۱ سن تکنالوجی ملی www.stis.af       sadat@stis.af
۴۲ فایبر ست ملی Aslam.omid@fibernet.af
۴۳ فاست نیت محلی star0777695455@yahoo.com
۴۴ سایبرنیت محلی mnabi007@gmail.com
۴۵ ایزی کونکت ملی Wajeha.haidery@easyconnect.af, info@easyconnect.com
۴۶ وایس ګروپ ملی info@vicegroup.af
۴۷ گلوبل تکنالوجی ملی admin.gtech@gmail.com
۴۸ فوشنج تلیکم ملی  
۴۹ عنکبوت ملی ۰
۵۰ ترای ستار محلی www.tristar.af
۵۱ سایبر تلی کام سرویسیز ملی h.rashidi@cts.af
۵۲ سکای ټلیکام ملی  
۵۳ فایبر نیټ ټلیکام محلی aslam.omaid@hotmail.com
۵۴ افغانستان هولډنګ ګروپ ملی omar.nawabi@ahg.af
۵۵ پرولینک ټیلی کمونیکیشنز ملی  
۵۶ سن تلی کام  ملی info@suntelecom.af
۵۷ افغانستان آنلاین ملی infoafgol@gmail.com
۵۸ تالیا افغانستان کارپوریشن ملی joel.allan@talia.net
۵۹ ضحاک ټکنالوژی ملی  
۶۰ روشن ملی roshan@roshan.af
۶۱ لایټ ویف ملی  لغو جواز nesarahmad.kbl@gmail.com
۶۲ ایر سپیډ ملی farhat.nawabi@gmail.com
۶۳ ایفون ای ان سی ملی iraj@ifoneinc.com
۶۴ نیتورک زون ملی info@networkzonesolution.com
۶۵ ترست وایر ملی sadia.abbassy786@gmail.com


سایر موضوعات مربوطه: