اپراتورها GSM

شماره دارنده جواز تاریخ صدور جواز
۱ شرکت مخابراتي افغان بیسیم ۱۰ جولای ۲۰۰۳
۲ شرکت مخابراتي روشن ۹ جنوري ۲۰۰۳
۳ شرکت مخابراتي ام تي ان ۱۵ اکتوبر ۲۰۰۵
۴ شرکت مخابراتي اتصالات ۲۳ مې ۲۰۰۶
۵ شرکت مخابراتي افغان تلېکام  

سایر موضوعات مربوطه: