تماس با ما

  فیاض الدین رحمتی

 تیم لیدر پذیرش
 اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان
 نمبر تليفون0202108463
 نمبر موبایل0781720207
نمبر موبایل اجمل همت:0202107125
 ايمل ادرس: f.rhmati@atra.gov.af

ادرس: محمد جان خان وات منزل ده وزارت مخابرات وتکنالوجی معلومات  

مسول اطلاع رسانی

 نام: علی حسین نظری

وظیفه: تیم لیدر مطبوعات

شماره تماس: 0744228824

ایمیل: media@atra.gov.af