نشست خبری در مورد شکایت‌های مشترکین خدمات مخابراتی، فعالیت‌ها و اقدامات اداره اترا برگزارگردید.

تاریخ: 1/12/1397 در کنفرانس خبری که در مرکز رسانه‌های حکومت برگزارگردیده بود، محترم داکتر محمدنجیب عزیزی رییس اداره اترا همرا با معاونین و اعضای بورد این اداره اشتراک ورزیده و دستآوردها و اقدامات اداره اترا را با رسانه‌ها و مردم شریک ساختند.

آقای عزیزی که در این کنفرانس صحبت می‌نمود گفت:«دیدگاه اداره تنظیم خدمات مخابراتی بحیث یک اداره مقرراتی دولتی بسوی آینده عبارت از مساعد ساختن شرایط برای مبدل ساختن افغانستان به یک کشوریکه دارای اقتصاد دیجیتال که در آن تمام نهادهای عامه و خصوصی  و تمام افراد جامعه با هم توسط زیربناهای معاصر، مصؤون و همه گیر باهم وصل باشند.» وی افزود که اداره اترا نقشه راه 5 ساله خویش را با برنامه و جدول زمانی ترتیب نموده است و با تطبیق آن تا 5 سال آینده مشکلات خدمات مخابراتی و شکایت از آن به صفر خواهد رسید.

به گفته آقای عزیزی با تطبیق این نقشه‌ی‌راه اداره اترا خدمات و سهولت‌های ذیل را به ارمغان خواهد آورد: حمایت و توجه خاص به شرکت‌های کوچک و متوسط، بهبود کیفیت و کاهش قیمت خدمات مخابراتی و انترنتی به نصف قیمت تا 2 سال آینده، ایجاد محیط رقابتی بین شرکتهای عرضه کننده خدمات مخابراتی، حمایت از پروژه‌های ملی فایبر نوری و تامین اتصالات زمینی به سطح ملی و بین المللی، معرفی خدمات نسل چهارم(4G) و پنجم به مارکیت، رشد تعداد استفاده کنندگان تیلفون به 95فیصد، رشد تعداد استفاده کنندگان انترنت حد اقل به 15 میلیون نفر، رشد عواید دولت از سکتور مخابرات بالغ بر یک میلیارد دالر، ایجاد زمینه‌های کار برای بیشتر از 50هزار تن.

رییس اداره اترا علاوه نمود که این اداره پلان دارد تا دو سال آینده؛ حداقل 500 باب مکتب و 80فیصد ولسوالی‌ها به انترنت وصل گردد. وی تصریح کرد که ایجاد ICT Lab و تهیه باندویت برای مکاتب و پوهنتون‌ها و وصل کیبل فایبر نوری به آنها،  ایجاد مراکز طبابت از راه دور و وصل کیبل فایبر نوری به شفاخانه‌ها، تهیه باندویت و وصل فایبر به ادارات مربوط به قشر بی‌بضاعت بشمول مکتب نابینایان، تقویت محیط مقرراتی برای جلب سرمایه‌گذاری و معرفی تکنالوژی‌های جدید، تجهیز و معیاری سازی اداره برنامه‌هایی است که این اداره روی‌دست دارد.

داکتر عزیزی درخصوص کمپاین فضای مجازی و شکایات اخیر از خدمات مخابراتی ابراز داشت که این شکایات عمدتاً شامل؛ کیفیت خدمات، ضایع شدن کریدیت، مشکلات خدمات مشتریان و بسته‌های انترنت و هزینه های اضافی فی ام بی بعد از تمام شدن بسته‌های انترنت می باشد. آقای عزیزی اضافه کرد که اداره اترا با شنیدن این شکایات اقداماتی را روی‌دست گرفته است که بعد از این؛ هیچ شرکت از شرایط اراییه خدمات جواز مخابراتی تخلف کرده نمی تواند و درصورت بروز همچو موارد جریمه‌های گزافی بالای شرکت‌ها وضع نموده و می‌نماییم. درخصوص برطرف نمودن مشکلات هیچ شرکت بعد از این بدون رضایت مشتری هیچ بسته را فعال کرده نمی‌تواند، طریقه فعال نمودن و لغونمودن بسته‌ها یکجا  برای مشتری پیام می‌شود. خدمات مشتریان اداره اترا کاملا رایگان است و خدمات مشتریان شرکت‌های مخابراتی از هفته سه بار  به هفت بار رایگان رسیده و درصورت تمام شدن هفت تماس، هر تماس 1 افغانی بالای مشترک هزینه می‌گردد. از این به بعد هیچ شرکت حق ندارد که درصورت صفر شدن بسته انترنت مشترک فی ام بی از پول صدا هزینه نماید. خدمات قیمت اضافی (VAS) بجز چند مورد مهم آن دیگر موارد بند است.

محترم داکتر عزیزی در آخر به مشکلاتی نیز اشاره کرد که سد راه تطبیق برنامه‌ها و پیشبرد فعالیت‌های اداره واقع می‌شوند. این مشکلات شامل: مشکلات امنیتی، مشکلات ثبت سیم‌کارت و مشکل برق است. این مشکلات همواره این اداره را از تطبیق برنامه‌ها بازداشته و فعالیت‌های اداره را به کندی مواجه ساخته است.

باید یاد آور شده که اداره اترا یک اداره مستقل بوده که در سکتور مخابرات بحیث اداره مقرراتی (Regulatory) فعالیت می‌نماید. این اداره جواز فعالیت خدمات مخابراتی را برای شرکت هایی‌که به مردم خدمات مخابراتی و انترنتی عرضه می‌دارند، صادر می‌نماید و فعالیت آنها را از طریق کنترول و تطبیق معیارهای دسترسی عامه برای خدمات، منابع تخنیکی مانند؛ تعیین، تخصیص و مدیریت فریکونسی را براساس قوانین و مقررات و شرایط جواز تنظیم می‌نماید.