حضور معاون تخنیکی اداره اترا به کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه

سه شنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۸
محترم انجنیر نقیب الله سیلاب معاون تخنیکی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) بنا به درخواست کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه در جلسه امروزی کمیسیون حضور بهم رسانده و به سوالات اعضای محترم کمیسیون در زمینه خدمات مخابراتی پاسخ ارایه نمودند.
فروش سیمکارت های ثبت ناشده و تخطی شرکت های مخابراتی از جمله سوالات نمایندگان پارلمان بود که از جانب معاون تخنیکی اداره اترا به صورت مفصل روی آن پرداخته شد، و نیز از اجراات اداره اترا مطابق قانون در مورد خدمات مخابراتی وضاحت کامل داده شد.