محترم حسین احمد احمدی کارمند اداره تنظیم خدمات مخابراتي افغانستان، کوچک‌ترین و حساس‌ترین دستگاه برای موبایل (8x9 MM) را جهت استفاده از اینترنت 5G ساخته است

این دستگاه در یک ساحه تا 500 متر به صورت درست کار می‌کند، که این ساحه معیاری آن می‌باشد و به راحتی می‌توان آن را روی موبایل هایی که تنظیمات اینترنت 5G ندارند نصب کرد.

آقای حسین احمد احمدی می گوید که او ابتدا دستگاه را در نرم افزار طراحی کرده و سپس در ساخت آن از ارزانترین ماده (FR 4)  استفاده کرده است که دارای کیفیت بالا نیز می‌باشد.

دستگاه ساخته شده توسط احمدی ابتدا روی نرم افزار HFSS آزمایش شده، سپس توسط محققان پوهنتون بین المللی سیمبو ایسس شهر پونه هند و اداره تحقیقات دفاعي و توسعه (DRDO) ارزیابی شده است که در مسابقات ملی هند جایگاه سوم را بدست آورده وهمچنین جایزه پروتیک را نیز از آن خود کرد.

آقای احمدی به تازگی در مورد این دستگاه پریزنیتشن خودرا به رهبری اداره اترا محترم عمر منصور انصاری و تیم تخنیکی این اداره ارائه نمود، که مورد تأیید تیم تخنیکي اداره قرار گرفت و از زحمات آن قدردانی به‌عمل آمد.

محترم احمدی کادر جوان اداره اترا و افغانستان می‌باشد که سند لیسانس خویش را در عرصه انجنیری مخابرات از پوهنتون بین المللی سیمبو ایسس پونه هند اخذ و به درجه اول نمره عمومی از همان پوهنتون فارغ  گردیده است.

قابل یاد آوریست که اداره اترا اخیراً تلاش خود را برای ارائه خدمات اینترنتی بهتر به مردم افزایش داده است.