جلسه با شرکت‌های دارنده جواز فایبر نوری در قسمت پلانهای گسترش شبکه فایبر نوری برگزار گردید.

در ارتباط به گسترش شبکه فایبر نور و چگونگی استفاده از پروژه دیجتال کاسا در این زمینه، جلسه‌ای میان مسوولین اداره اترا، شرکت‌های دارنده جواز فایبر نوری،  محترم فواد انورزی رییس پروژه دیجیتال کاسا و رییس پلان و پالیسی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزار گردید.

محترم انجنیر نقیب الله سیلاب معاون تخنیکی اداره اترا در این جلسه از شرکت‌های دارنده جواز فایبر نوری خواستار هماهنگی بهتر در قسمت توسعه فایب نوری  میان آنها شده و از شرکت‌های محترم خواستند تا مطابق شرایط جواز در قسمت پلانها و برنامه‌های خویش توجه جدی داشته باشند. آقای سیلاب نیز یادآور شد که این شرکت‌ها باید به اساس پلان در زمینه توسعه و گسترش شبکه فایبر نوری کوشا باشند.