مشاور ریاست جمهوری در زمینه نوآوری با تیم نوآوری اداره اترا دیدار نمود

اعضای شعبه نوآوری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) برای محترم عبدالسمیع حامد مشاور ریاست جمهوری در زمینه نوآوری پیرامون فعالیت ها، دستاوردها و برنامه های خود توضیحات دادند.

در این دیدار که رهبري اداره اترا و عضو شورای عالی اترا محترم اجمل پيمان نیز حضور داشتند، محترم عمر منصور انصاری مقام رهبری اداره اترا خاطرنشان ساخت که اداره وی متعهد به آموزش و تشویق استعدادهای جوانان برای ایجاد نوآوری در دنیای مخابرات است و همه حمایت های ممکن را در این زمینه به جوانان شریک خواهدکرد.

همچنان در جلسه توافق شد که در قسمت رشد نوآوری و کار افرینی و تقویه ایکوسستم برای بهبود و انکشاف کارافرینی همکاری بین اداره اترا و دفتر مشاوریت ریاست جمهوری صورت میگیرد.

اخیراً اداره اترا یک شعبه نوآوری را جهت انکشاف مخابرات در کشور افتتاح کرده است که جوانان بتوانند در زمینه ابتکارات و نوآوری در عرصه های مخابرات، فناوری و نرم‌افزار و در ساخت تجهیزات و وسایل مخابراتی و انترنتی در داخل افغانستان تلاش نمایند.

کارکنان اداره اترا در زمینه نوآوری تاکنون تعدادی از وسایل تکنالوژی و دیوایسها را تولید کرده اند که برخی از آنها پس از آزمایش استاندارد مورد ستایش قرار گرفته است و این بخش روز به روز در حال توسعه می‌باشد.