در سلسه تلاشها برای حکومتداری الکترنیکی امروز جلسه هماهنگی و همکاری، بین رهبری اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (ATRA) ، وزارت مخابرات تکنالوجی معلوماتی وساینس و تلویزیون ملی برگزار گردید

دراین جلسه محترم عمر منصور انصاری سرپرست رئیس و معاون تخنیکی اداره اترا، محترم فهیم هاشمی وزیر مخابرات، تکنالوجی معلوماتی وساینس و محترم اسماعیل میاخیل رئیس رادیو و تلویزیون ملی، پیرامون ایجاد و تقویت مرکز ملی داده ها (Server Room) بحث و گفتگو نمود و رهبری اداره اترا به رهبران هر دو نهاد وعده همکاری همه جانبه نمودند.

عمر منصور انصاری بر ایجاد و تأسیس مراکز دیتا سنتر ها و تأمین امنیت آن تأکید کرد.

در این جلسه محترم فهیم هاشمی وزیر مخابرات،تکنالوجی معلوماتی وساینس خاطرنشان كرد كه افغانستان دارای مركز دولتی دیتا سنتر میباشد، که کارهای مدرن سازی و نوسازی آن در جریان است و پس از مطالعه بانک جهانی، آماده خواهد شد، تا برای ایجاد یک مرکز دیگر دیتا سنتر دولتی به افغانستان کمک مالی نماید.

محترم اسماعیل میاخیل رییس رادیو و تلویزیون ملی ، در این جلسه گفت: آنها می خواهد تاسیسات جدیدی را در 9 جریب زمین احداث نمایند و ما آماده اهدای مکان (space) برای ایجاد دیتا سنتر ملی دولتی میباشیم.

قابل یاد آوری است که جلالتمآب محمد اشرف غنی چندی پیش با ادارات ذیربط پیرامون حکومتداری الکترونیکی و دیجیتال سختن ادارات جلسه نموده و خواهان تسریع این روند شده بود.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان نقش مهم امور خدمات مالی وتخنیکی، حکومتداری الکترونیکی را در چوکات ادارات دولتی به عهده دارد.