نمایشگاهی تحت نام نمایشگاه بین المللی تکنالوژی معلوماتی و مخابرات افغانستان گشایش یافت

کابل، سه شنبه 12 سنبله 1398

نمایشگاهی در زمینه تکنالوژی معلوماتی و مخابرات تحت عنوان نمایشگاه بین المللی تکنالوژی معلوماتی و مخابرات افغانستان در هوتل انترکانتیننتال کابل گشایش یافت. محترم محمدرضا جعفری عضو بورد اداره اترا که به نمایندگی از اداره اترا در محفل گشایش این نمایشگاه اشتراک نموده بود، در سخنانش پیرامون نقش و اهمیت تکنالوژی معلوماتی و مخابرات در زندگی امروزی مردم  صحبت نموده و پیرامون فعالیت‌های اداره اترا در قسمت گسترش خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی درافغانستان، معلومات اراییه نمود. آقای جعفری همچنان در مورد برنامه‌های اداره اترا در زمینه گسترش بیشتر این خدمات صحبت نموده بیان داشت که اداره اترا قرار است که به زودی چند جواز فایبر نوری دیگررا جهت تقویت و گسترش هرچه بیشتر مارکیت مخابرات کشور صادر نماید.

قابل ذکر است که در این نمایشگاه به تعداد شصت شرکت خدمات تکنالوژی معلوماتی و مخابرات از کشورهای افغانستان و ایران اشتراک نموده و محصولات خویش را به نمایش گذاشته اند و این نمایشگاه به مدت سه روز به روی شهروندان کشور باز خواهد بود.