محفل تودیعی داکتر محمد نجیب عزیزی رییس قبلی اداره اترا برگزارگردید

محترم داکتر محمد نجیب عزیزی رییس قبلی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا)، طی محفلی که از جانب اداره اترا برگزار گردیده بود، با کارمندان اداره اترا و دست اندرکاران سکتور مخابرات، خداحافظی نمودند. آقای عزیزی در این محفل، از فعالیت‌ها و پشت کار همکارانش در اداره اترا تمجید به عمل آورده و برای همه آرزوی موفقیت نمود.

محترم سید بلال هاشمی معاون مالی و اداری اداره اترا در سخنانش از تجارب خویش در کار کردن با آقای عزیزی صحبت نموده و کارکردهای وی را مورد توصیف قرار دادند. همچنان، آقای هاشمی دست‌آوردهای داکتر محمد نجیب عزیزی را در زمان تصدی ریاست اداره اترا به ویژه تلاش ایشان را در راستای استقلالیت اداره اترا به صورت عالی و چشمگیر توصیف نموده و پیشرفتهای اداره اترا را در زمینه‌ خدمات مخابراتی نیز برشمردند.

سخنرانان، کارمندان اداره اترا و مسوولین شرکتهای مخابراتی در این محفل، از کارکردهای داکتر عزیزی در اداره اترا قدر دانی نموده و وی را نمونه‌ی خوبی در عرصه مدیریت  وکاردانی خوانده و برایش آروزی کامیابی نمودند.

قابل تذکر است که داکترعزیزی حدود چهار سال پیش به حیث رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان گماشته شده بود و الی اول ماه جوزای سال روان  به وظیفه خویش ادامه دادند. اقای عزیزی طی این مدت به صورت خستگی‌ناپذیر در عرصه خدمات مخابراتی فعالیت نموده و کارهایی ارزنده‌ای در سکتور مخابرات انجام داده است.