اداره اترا در عرصه اتصال و دسترسی به خدمات مخابراتی و انترنتی در بخش جوانان با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری می‌نماید

سه شنبه 12 سنبله 1398

محترم انجنیرنقیب الله سیلاب معاون تخنیکی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) با محمد اجمل شاهپور معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ ملاقات نموده و پیرامون چگونگی دسترسی جوانان در سراسر کشور به خدمات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی صحبت نمودند.

در این ملاقات هردو جانب روی دسترسی و استفاده جوانان از تکنالوژی معلوماتی و مخابرات به خصوص در نقاط دوردست و ولایات دورافتاده کشور بحث و تبادل نظر نمودند که در نهایت وعده هرگونه همکاری مطابق پالیسی اداره اترا و برنامه‌های معینیت امور جوانان از جانب اداره اترا سپرده شد.