معاون تخنیکی اداره اترا با سفیر کشور مصر مقیم افغانستان دیدارنمود

۹ سرطان ۱۳۹۸ محترم انجنیر نقیب الله سیلاب معاون تخنیکي اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) با سفیر کشور جمهوری مصر مقیم افغانستان محترم هانی صالح مصطفی، در دفتر کاری خویش دیدار نمود.

دراین دیدار در مورد همکاری های دوجانبه، توسعه دیپلوماسي اقتصادی وسرمایه‌گذاری در بخش سکتور مخابراتی به بحث گرفته شد. طرفین درمورد برخی از مسایل تخنیکی، تقویه زیربناها ، راه اندازی پروژه ها به منظور عرضه خدمات مخابراتی، صحبت های همه جانبه نمودند.