هیات موظف اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان از پوهنتون بلخ بازدید نمودند

17 میزان 1398، بلخ
هیات موظف اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) که تحت ریاست محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی این اداره به ولایت بلخ سفر نموده اند، طی جلسه‌ای در حضورداشت محترم شجاع الدین شجاع معاون ولایت بلخ باهیات رهبری، استادان و محصلین پوهنتون بلخ دیدار نموده و از پروژه‌های دسترسی سراسری در این پوهنتون بازدید به عمل آوردند.
در این جلسه، محترم عبدالجبار شیخزاده معاون علمی پوهنتون بلخ تشریف آوری هیات بلند پایه اداره اترا را خیرمقدم عرض نموده و از فعالیت‌ها و همکاری‌های اداره اترا قدردانی و تشکری به عمل آورد. آقای شیخزاده اضافه نمود که 120 ام بی انترنت از جانب اداره اترا به این پوهنتون مهیا گردیده است که تاحدی زیادی مفید واقع گردیده است ولی با آنهم مشکلات استادان و محصلین را به صورت کلی حل کرده نمی تواند و ما امیدواریم که در زمینه با پوهنتون بلخ همکاری بیشتر صورت گیرد.
سپس محترم شجاع الدین شجاع معاون ولایت بلخ ضمن تشکری از تشریف آوری هیات اداره اترا افزود که باوجود پیشرفتهای خدمات مخابراتی و انترنتی در ولایت بلخ، بازهم مشکلاتی در زمینه وجود دارد که توجه اداره اترا را جهت حل مشکلات خواهانیم.
پس از آن محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی اداره اترا در مورد اداره اترا، فعالیتها و برنامه‌های آن به صورت مفصل معلومات اراییه نموده و افزود که تا اکنون اداره اترا در ولایت بلخ بعضی ادارات دولتی، شفاخانه عمومی شهر مزار شریف، 8 باب مکتب، پوهنتون بلخ و غیره ادارات را با تکنالوژی معلوماتی تجهیز نموده و خدمات انترنتی را برای آنان مهیا نموده است که این روند بازهم ادامه دارد. همچنین معاون اداری و مالی اداره اترا پیشنهادات و نظریات استادان و محصلین پوهنتون بلخ را شنیده و به پرسشهای آنان که در برگیرنده مشکلات خدمات مخابراتی، قیمت‌های خدمات انترنتی، راجستریشن سیم کارتها، وصل شبکه فایبر نوری در کشور بودند، پاسخ‌های همه جانبه اراییه نمود. آقای هاشمی تصریح نمود که اداره اترا مراکز تحقیقاتی، ادارات دولتی، شفاخانه‌ها و مراکز صحی، پوهنتون‌ها و مکاتب را با تکنالوژی تجهیز نموده و تحت پوشش خدمات انترنتی قرار می دهد و اداره اترا متعهد است که در زمینه به صرت بهتر و خوبرتر برای کشور و شهروندان کشور خدمات را مهیا سازد.