هیات بلندپایه اداره اترا با والی بلخ ملاقات نمودند

۱۷ میزان ۱۳۹۸، بلخ
هیات بلندپایه اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) که تحت ریاست محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی این اداره به ولایت بلخ سفر نموده اند، با محترم محمد اسحاق رهگذر والی بلخ در مورد چگونگی خدمات و فعالیت‌های مخابراتی در آن ولایت ملاقات نمودند. در این ملاقات معاون اداری و مالی اداره اترا فعالیت‎ها و کارکردهای اداره اترا را به معرفی گرفته و در زمینه مجهز ساختن ادارات دولتی ولایت بلخ به شمول پوهنتون‌ها، مکاتب، شفاخانه‌ها و غیره به تکنالوژی معلوماتی و انترنت صحبت نموده و پلانهای بعدی این ادراه را در زمینه با مقام ولایت بلخ شریک ساختند.
محترم محمداسحاق رهگذر والی بلخی نیز در این ملاقات، تشریف آوری هیات بلندپایه اداره اترا را از مرکز به این ولایت خوش آمدید گفته و فعالیت‌های اداره اترا توصیف و از رسیدگی به موقع این اداره برای حل مشکلات مخابراتی قدردانی نمودند. وی همچنان در مورد مشکلات، چالشها و موضوعات مرتبط به خدمات مخابراتی که در ولایت بلخ وجود دارد، صحبت نموده و نظریات و پیشنهادات خویش را با هیات اداره اترا شریک ساخت.
بالمقابل از جانب هیات بلندپایه اداره اترا تمام مشکلات و چالشهای مخابراتی شنیده شده و برای حل مشکلات موجود به اسرع وقت اطمینان داده شد.