ملاقات هیات بلند پایه اداره اترا با رهبری پوهنتون هرات و بازدید از تاسیسات تکنالوژی معلوماتی در این پوهنتون

محترم سید بلال هاشمی در راس هیات بلند پایه اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا)، در سفرشان به ولایت باستانی هرات؛ با هیات رهبری، استادان کمپیوتر ساینس و دست‌اندرکاران تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات ملاقات نموده و با آنان در مورد نقش تکنالوژی معلوماتی در زندگی امروزی و رشد آن صحبت نمود. آقای هاشمی در این جلسه بیان داشت که اداره اترا به عنوان یک اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی وحامی تکنالوژی معلوماتی در کشور فعالیت داشته  و افتخار دارد که توانسته است در این قسمت با پوهنتون‌های افغانستان به خصوص پوهنتون هرات در قسمت وصل نمودن فایبر نوری و تهیه انترنت همکاری‌ داشته است.

دکتور عبدالله فایز رییس پوهنتون هرات نیز به نوبه خود از نقش و اهمیت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در عصر کنونی صحبت نموده و از حمایت‌ها و کمک‌های اداره اترا در راستای رشد و ترویج مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تشکری به عمل آورده و نقش اداره اترا را در رونق بخشیدن خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی برجسته و چشمگیر توصیف نمود.

در این دیدار، مشکلات تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات شنیده شد و روی چگونگی بهبود تاسیسات تکنالوژی معلوماتی از طریق همکاری‌های اداره اترا در زمینه رفع مشکلات به صورت مفصل صحبت صورت گرفت.

قابل ذکر است که این هیات در دیدار شان از پوهنتون هرات؛ از تاسیسات تکنالوژی معلوماتی تمویلی بودجه دسترسی سراسری (TDF) اداره اترا در این پوهنتون نیز بازدید به عمل آوردند.