دیدار هیات بلندپایه اداره اترا با مسوولین شرکت‌های مخابراتی و انترنتی در ولایت هرات

هیات بلند پایه اداره اترا که به هدف افتتاح نخستین نمایشگاه مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و بازدید از خدمات مخابراتی به ولایت هرات سفر نموده اند؛ با مسوولین و نمایندگان شرکت‌های مخابراتی و انترنتی در ولایت هرات دیدار نمودند.

در این دیدار؛ مسوولین و نمایندگان شرکت‌ها حضور این هیات به ولایت هرات را خوش آمدید گفته و در مورد فعالیت‌ها و خدمات خویش در ولایت هرات به هیات اداره معلومات ارایه نمودند. آنان درضمن مشکلات، چالشها و پرسش‌های خویش را نیز در زمینه خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی مربوطه با هیئت در میان گذاشتند.

محترم نادرشاه آرین رییس هماهنگی و ارتباط با ولایات اداره اترا در این دیدار با شرکت‌ها، از تلاشها و فراهم‌آوری خدمات ایشان به مردم ولایت هرات قدردانی نموده و از آنان خواست، تا بازهم در عرضه خدمات بیشتر از پیش تلاش به خرچ دهند، تا اینکه مردم ولایت هرات از این بابت دچارهیچگونه مشکل نباشند. آقای آرین در مورد حل مشکلات و چالشهای فراراه شرکت‌های عرضه کننده خدمات، بیان داشت که اداره اترا برنامه‌های لازم را با همکاری و مشوره سکتور در جهت حمایت‌ و حل مشکلات آنان راطرح و عملی میسازد.