تریننگ آموزشی برای کارمندان ولایتی اداره اترا برگزار گردید

شنبه 9 سنبله 1398

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) برای کارمندان ولایتی خود که در 34 ولایت کشور کارمی‌نمایند، تریننگ آموزشی یک هفته‌ای را راه اندازی نمود. این تریننگ امروز با حضورداشت هیات رهبری اداره اترا و کارمندان ولایتی رسماً آغاز گردید.

محترم انجنیر نقیب الله سیلاب در آغاز ترینیگ صحبت نموده و هدف از برگزاری آن را آشنایی کارمندان ولایتی با برنامه‌ها و رویه‌های جدید کاری اداره اترا و بحث روی مشکلات و چالشهای دفاتر محلی این اداره خواند.

محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی اداره اترا نیز در سخنانش، یاد آور شد که ارتقای ظرفیت کاری کارمندان و رسیدگی به مشکلات آنها از اولویت‌های کاری ما بوده و از همین‌رو کارمندان ولایتی را از ولایات به مرکز خواسته ایم تا بیشتر و بهتر با برنامه‌های اداره، مشکلات و راه‌های غلبه بر آنها از طریق تریننگ بخش‎های مرکزی اداره آشنا شوید.

قابل یادآوریست که این تریننگ یک هفته را در برخواهد گرفت و قرار است که در این مدت تمام بخش‌های مرکزی اداره اترا به سهم خویش برنامه‌ها و موارد کاری را با کارمندان ولایتی اداره شریک ساخته و گزارش اجراات کاری و مشکلات آنان را نیز بشنوند.قابل یادآوریست که این تریننگ یک هفته را در برخواهد گرفت و قرار است که در این مدت تمام بخش‌های مرکزی اداره اترا به سهم خویش برنامه‌ها و موارد کاری را با کارمندان ولایتی اداره شریک ساخته و گزارش اجراات کاری و مشکلات آنان را نیز بشنوند.