اداره اترا، تا اکنون به تعداد 234105 قطعه سیم‌کارت و 512 پایه سیم‌باکس را از نزد متخلفین جمع‌آوری وضبط نموده است

برمبنای احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی و بر اساس طرزالعمل ثبت و راجستر سیم‌کارت‌های مخابراتی؛ فروش سیم‌کارت‌ها بصورت فعال و بدون ثبت و راجستر در بازار مجاز نبوده و شرکت‌های مخابراتی و فروشندگان متخلف دارنده‌ی مجوز فروش از اداره، مورد پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرند. همچنان، برمبنای ماده 861 کود جزای افغانستان و طرزالعمل جلوگیری از فعالیت دستگاه‌های سیم‌باکس، استفاده از این دستگاه‌ها مجاز نبوده و کسانیکه آن را تورید و از آن استفاده نمایند، مورد پی‌گرد قانونی و مجازات قرار می‌گیرند.

بناءً، اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) در زمینه ثبت و راجستر سیم‌کارت‌های شبکه‌های مخابراتی و استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز مخابراتی(سیم‌باکس‎ها)، طرزالعمل‌هایی را وضع نموده که در مطابقت آن در جلوگیری استفاده از این دستگاه‌ها با همکاری تمام جوانب ذیدخل اقدامات صورت می‌گیرد.

در روشنی مواد قانون و طرزالعمل ثبت و راجستر سیم‌کارت‌ها، تمام شرکت‌های مخابراتی و فروشندگان مکلف به رعایت احکام قانون و عملی نمودن طرزالعمل یادشده، می‌باشند. و همچنان کسانیکه‌از دستگاه‎های غیرمجاز مخابراتی که در قانون ممنوع قرار داده شده، استفاده نمایند مجرم محسوب شده و در صورت دستگیری و ثبوت، مورد پی‌گرد مراجع عدلی و قضایی قرار می‌گیرند.

این اداره مطابق با شرایط مندرج طرزالعمل‌ها، به صورت منظم و دوامدار در مرکز و ولایات از مارکیت مخابراتی کشور نظارت به عمل می‌آورد و در همکاری با مراجع حراست از قانون در جلوگیری از فعالیت‌های غیر مجاز فعال می‌باشد، که در نتیجه توانسته است به تعهداد 234105 قطعه سیم‌کارت‌های شبکه‌های مخابراتی را که بصورت غیر قانونی و در مخالفت با طرزالعمل ثبت و راجستر سیم‌کارت‌ها به‌فروش می‌رسید، جمع‌آوری و ضبط نماید. شرکت‌های مخابراتی و فرشندگان متخلف از این رهگذر مورد بازپرس قرار گرفته و در مورد انجام تخلفات مطابق قانون اقدامات عملی صورت گرفته و جریمه‌های نقدی پیش‌بینی شده در قانون بالای شان وضع گردیده است. علاوه برآن، اداره اترا در قسمت کشف و ضبط دستگاه‌های غیرمجاز مخابراتی (سیم‌باکس‌ها) تاکنون اقدامات جدی داشته که به موجب آن به تعداد 512 پایه سیم‌باکس از نقاط مختلف از نزد متخلفین جمع‌آوری و همچنان کسانیکه دست به استفاده از این دستگاه‌ها زده اند توسط ارگانهای امنیتی بازداشت و به خاطر رسیدگی به جهات جرمی قضیه، دوسیه‌های مربوطه جهت تعقیب عدلی و قضایی به مقام محترم لوی څارنوالی ارجاع گردیده است.

این درحالیست که فروش سیم‌کارت‌ها بصورت غیرقانونی و بدون ثبت راجستر در بازار زمینه‌ی تخلف‌ها و تهدیدهای امنیتی را مساعد ساخته و باعث نگرانی و رنجش شهروندان کشور گردیده است. و نیز استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز (سیم‌باکس‌ها) سبب دستبرد عواید ملی و وارد کردن خساره‌های هنگفت به شرکت‌های عرضه کننده‌ی خدمات مخابراتی کشور می‌گردد. این دو عمل از اعمال غیرمجاز مخابراتی در کشور به حساب می‌روند.

اداره اترا در اقدامات و فعالیت‌هایش به صورت دوامدار در جوار سایر موضوعات کاری خویش، این دو موضوع را جدی گرفته و همواره تلاش نموده است که جلوی اینگونه فعالیت‌ها و اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی را گرفته و سعی می‌نماید تا شرکت‌های مخابراتی خدمات با کیفیت را به قیمت مناسب به هموطنان عزیز عرضه نماید.

قابل ذکر است که این اداره از همکاری ارگان‌های حراست از قانون در زمینه سپاسگذار است و منبعد در موارد دیگر خواهان  همکاری بیشترآن‌ها می‌باشد.