دیدار معاون مالی و اداری اداره اترا با محترم عبدالقیوم رحیمی والی هرات

4/ 4/ 1398 محترم سید بلال هاشمی معاون مالی و اداری اداره اترا و هیات همراه شان که به ولایت هرات سفر نموده اند، با محترم عبدالقیوم رحیمی والی هرات دیدار نموده و پیرامون وضعیت خدمات مخابراتی در این ولایت صحبت نمودند.

آقای هاشمی در این دیدار، فعالیت‌ها و دست‌آوردهای اداره اترا را به معرفی گرفته و در مورد کارکردها و پلانهای اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در ولایت هرات صحبت نمودند. آقای هاشمی هدف از این سفر را اشتراک در نخستین نمایشگاه مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ولایت هرات وبازدید از چگونگی عرضه خدمات مخابراتی در این ولایت خواند.

متقابلاً، آقای رحیمی سفرهیات بلند رتبه اداره اترا را به ولایت هرات خیرمقدم گفته و از دست‌آوردها و فعالیت‌های اداره اترا درسراسر کشور و به خصوص در ولایت هرات قدر دانی نمود. والی هرات ضمن پیشنهادات شان در زمینه خدمات مخابراتی، یادآور شد که ولایت هرات از هیچ‌گونه همکاری در قسمت حفظ و گسترش خدمات مخابراتی با اداره اترا دریغ نخواهد کرد.