فعالین سکتور مخابراتی پلان های برای رسیدگی به نیازمندی های شهروندان اعلان نمود

 

اعلامیه مطبوعاتی

برای نشر فوری

۱۷ حمل، ۱۳۹۹

 فعالین سکتور مخابراتی پلان های برای رسیدگی به نیازمندی های شهروندان اعلان نمود

(17 حمل 1399 کابل/اترا) اداره اترا و عرضه کننده گان خدمات مخابراتی پلانها و بسته‌های خویش را به‌منظور رفع نیازمندی روز افزون بندویت اینترنت در جریان شیوع ویروس کرونا اعلان نمودند. بنابر وضع قیود روزگردی یا قرنطین از جانب حکومت از اثر انتشار ویروس کرونا در کشور، مامورین و کارمندان مکلف اند تا در خانه‌های خویش کار‌های یومیه خود را انجام دهند و همچنان شاگردان به شکل آنلاین در صنف‌های درسی خویش اشتراک ورزند. پلان‌های اعلان شده شامل تنزیل قیمت‌ها، معرفی سیستم های جدید و استفاده از شبکه های مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی جهت عرضه و دسترسی رایگان، یا با قیمت پائین در عرصه محتویات آنلاین تعلیمی می‌باشد.

 آقای عمر منصور انصاری سرپرست اداره اترا بیان نمود: «ما منحیث یک اجتماع، نگرانی‌های خویش را در مورد ویروس اظهار نموده و میکوشیم تا راه‌های حل را جهت مرفوع سازی نیازهای عاجل شهروندان در جریان شیوع ویروس کرونا عرضه نمایم.» وی افزود: «اداره اترا از طریق شرکای سکتور خصوصی خویش همواره تلاش نموده است تا سطح آگاهی در مورد ویروس کرونا را از طریق پیامک ها (SMS)، زنگ تماسهای مشترکین (CRBT)، محتویات دیجیتال و تکنالوژی ها بلند ببرد که میلیون ها شهروند افغانستان به آن دسترس دارند.»

 محترم فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز در سخنانش اظهار نمود که حکومت افغانستان متعهد است تا در راستای کاهش قیمت‎های انترنت و بهبود کیفیت آن تلاش نماید، اگرچه چنین کار نیاز به روش جامع و کار با جوانب ذیدخل دارد. آقای هاشمی از تلاشهای اداره اترا در زمینه قدردانی نموده و بیان داشت که وظیفه اترا در این راستا بسیار مهم و خطیر است.

 سپس نماینده‌های شرکت‌های مخابراتی یکی پی دیگر صحبت نموده و پیشکش‌های خویش را بیان داشتند. به عنوان مثال، اتصالات بسته ای Stay Home, Stay Connected را اعلام کرد که داده های مربوط به نوع از 4 ، 7 و 10 GB را دو برابر می نماید، پیشکش سلام شامل 20٪ تخفیف و راه اندازی بسته های ویژه برای محصلان است. AWCC تخفیفهای جذاب به طور متوسط با 30٪ تخفیف در بسته های مختلف و فروش عمده برای شرکت های خدمات انترنت ارائه می دهد.

  آقای علی الله سروری ، معاون رئیس در AWCC: "از طریق شبکه های خود، تلاش داریم که افغان ها با خانواده و دوستان خود در ارتباط باشند و بتوانند در محل کار و صنف های شان به صورت آنلاین شرکت کنند."

 هدف کلیدی نخستین کنفرانس مشترک مطبوعاتی اداره تنظیم خدمات مخابراتی و سکتور خصوصی شامل ارتقاء سطح آگاهی در مورد خطرات مرتبط به شیوع ویروس کرونا یا Covid 19 و چگونگی کمک سکتور مخابراتی می‌باشد. همچنان هدف دیگر آن ارایه پیام مثبت به اجتماع وسیع‌تر که سکتور مخابرات در زمینه آن توجه دارد، می‎باشد. در این جلسه تاکید به عمل آمد تا دست‌اندرکاران مربوطه هر آنچه را که در توان خویش دارند. به منظور کمک به شهروندان انجام خواهند داد، تا از یک طرف به خدمات انترنتی و مخابراتی وصل باشند و از جانب دیگر اطمینان میان شان شکل بگیرد. با در نظرداشت زمان بحرانی که جهان با آن مواجه و در حال عبور از آن است، داشتن دسترسی به خدمات انترنتی در چنین مقطع حساس یک امر لازم و ضروری می‌باشد.

 گزارش ویدیویی کنفرانس: https://youtu.be/jxPUJf0ijXI

 درباره اترا:

سازمان تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (ATRA) در سال 1385 با هدف تنظیم سکتور مخابراتی افغانستان تأسیس شد. اهداف عمده این سازمان ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری خصوصی در زیربناها و خدمات مخابراتی و انترنت، تطبیق استانداردها، فراهم آوردن دسترسی سراسری به خدمات، تنظیم بازار، نظارت و تقویت رقابت در بازار مخابرات به صورت غیر تبعیض آمیز و شفاف، و بهبود سطح بازی در حوزه های مخابراتی و اینترنتی در کشور میباشد.

 

تماس برای مطبوعات:

تلفون: 0777292354

ایمیل: media@atra.gov.af