جلسه‌ای پیرامون نظارت و بررسی تخلفات شرکت‌های انترنتی در زمینه عدم مسدود سازی سایت‌های غیر اخلاقی تدویر یافت.

پنج شبنه 26 سرطان:  دراین جلسه که تحت ریاست محترم حمیدالله شیرانی عضو بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) برگزار گردید؛  تمام اسناد و شواهد بررسی شده و تصمیم اتخاذ گردید که برای شرکت‌های متخلف به صورت کتبی هدایت داده شود تا در مدت پنج روز کاری جلوی تخلفات شان را گرفته و سایت‌های غیر اخلاقی را مسدود(فلتر) سازند.

همچنان در جلسه از شرکت‌های که تخلف نکرده بودند تشکری بعمل آمد.