جلسه‌ای پیرامون چگونگی وصل مساجد و مدارس به فایبر نوری برگزار گردید

دوشنبه 29 میزان 1398

در جلسه‌ای که میان اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) و وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف برگزار گردید، روی چگونگی وصل مساجد و مدارس به فایر نوری، به خصوص 377 باب مسجد که قرار است از جانب آن وزارت اعمار شود، ایجاد کتابخانه دیجیتالی قابل استفاده در مدارس و مساجد و سایر پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی در مربوطات وزارت محترم حج و اوقاف  بحث همه جانبه صورت گرفت.

محترم سیدبلال هاشمی معاون اداری و مالی ادره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در این جلسه اظهارداشت که اداره اترا در زمینه تمویل پروژه‌های اتصال مساجد و مدارس، و دیگر پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی در وزازرت محترم ارشاد، حج و اوقاف، مطابق قانون تنظیم خدمات مخابراتی ازهیچ‌گونه همکاری دریغ نحواهد ورزید و آماده‌ی هرگونه همکاری می‌باشد.

متقابلاً محترم دکتورامین الدین مظفری معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف از همکاری‌های قبلی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) اظهار قدردانی نموده و بیان داشت که این وزارت متعهد است تا با همکاری اداره اترا در زمینه وصل مساجد و مدارس به فایبر نوری و راه اندازی پروژه‌های زیربنایی تکنالوژی معلوماتی در مدارس به گونه جدی تلاش نماید.