به تعدات 65 پایه تقویت کننده سیگنال مخابراتی غیر مجاز از مربوطات شهر کابل کشف و ضبط گردید

یک شنبه 28 میزان 1398
تیم جلوگیری از فعالیت‌های غیر مجاز مخابراتی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان(اترا) پس از بررسی‌های تخنیکی به همکاری ارگانهای حراست از قانون، از مربوطات مندوی شهر کابل به تعداد 65 پایه تقویت کننده سیگنال(Signal repeater) را که باعث اخلال خدمات مخابراتی و اذیت شبکه‌های مخابراتی می‌گردیدند، از نقاط مختلف شهرکابل جمع‌آوری ضبط نمودند.
قابل یادآوریست که تیم های تخنیکی اداره اترا در هماهنگی با ادارات حراست ازقانون تلاش های خویش در راستای جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز مخابراتی به شدت پیش می برد، تا اینکه خدمات با کیفیت مخابراتی و انترنتی برا شهروندان کشو تامین گردد.