خبر تازه در مورد استفاده از مدار ستلایت مربوط به کشور افغانستان

در پاسخ به اعلان ابراز علاقمندی برای استفاده از مدار ستلایت در 50 درجه شرقی مربوط به افغانستان ، شرکتهای ذیل تا اکنون درمورد اظهار علاقمندی نشان داده اند:
1.    شرکت مخابراتی ایو تل سات        
2.    سوپریم سات    
3.    کمپنی ستلایت ای پی تی لمیتد
4.    افغان گلوبل کانکت (AGL )
5.    نیو سات
6.    سوپرنت لمیتد
7.    بسیک دیفینس
معلومات و اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از مدار تخصیص داده شده ستلایت در 50 درجه شرقی برای کشور افغانستان در آینده از طریق ویب سایت مربوطه به آدرس www.atra.gov.af و www.mcit.gov.af نشر خواهد شد.